נפסק שאי אפשר לרשת הפסד צבור לצרכי מס - האם ניתן למנוע האובדן?

נפסק שאי אפשר לרשת הפסד צבור לצרכי מס - האם ניתן למנוע האובדן?בפס"ד חדש ומפורט של בימ"ש המחוזי בת"א נדחתה כליל האפשרות של יורשים לרשת את ההפסד לצרכי מס של המוריש מניהול העסק שירשו, ולכך משמעות כלכלית נכבדה. הגם שככל הנראה יוגש ערעור על פסה"ד, מוצע לכל בעל עסק עם הפסד צבור לצרכי מס להיוועץ עם מומחה כדי לבחון את האפשרויות שבפניו ולהיערך מבעוד מועד כדי להימנע מאובדן ההפסד הצבור. להערכת משרדנו במקרים מסויימים אפשר להימנע מכך.

עמ"נ (ת"א) 41641-01-14 שרגא נ' פ"ש חולון