הביטוח המקיף לרכב מכסה גם נזקי חלודה מנוזל ניקוי

נוזל ניקוי שנשפך בתא המטען וגרם לאיטו לנזק חלודה הוא אירוע תאונתי ולא תוצאתי, והוא מכוסה בביטוח המקיף של יום קרות הנזק. אין מקום להפחתת הפיצוי בטענה של אשם תורם שכן הביטוח נועד להגן על המבוטח מפני רשלנותו שלו עצמו, אלא אם מדובר ברשלנות רבתי, דבר שלא התקיים במקרה הנדון.

ת"א (ת"א) 42520-01-15 אוהב ציון נ' מגדל