הסכם יחסי ממון + צוואה = הפרדה רכושית בחיים ובפטירה

הוראות בהסכם ממון, שמדירות בן זוג או מזכות צד ג' ברכוש של מי מבני הזוג שהולך לעולמו, אינן תקפות לאחר המוות. הסכם ממון אינו יכול להסדיר את החלוקה במקרה של פטירה. הדרך היחידה להסדיר ירושה שלא לפי החלוקה שקובע הדין היא באמצעות צוואה תקפה, הנערכת באחת מהדרכים הקבועות בחוק.

בע"מ 4739-15, פלונית נ' פלוני