דע זכויותיך וחובותיך - מדריך למוכר/רוכש זכות במקרקעין 2016

רשות המסים פירסמה את המדריך למוכר/רוכש זכות במקרקעין לשנת 2016, בו ניתן למצוא הסברים על עיקרי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), ההצהרות הנדרשות, והטפסים, אופן חישוב המס, הקלות, פטורים, הליכי שומה, גביה, טבלאות חישוב ומידע על המשרדים האיזוריים, קבלת קהל ואגרות בעד פעולות ושירותים.