ועדת הכספים דחתה שוב הצבעה על הצעת חוק לקצר תקופת הפטור ממס שבח למשפרי דיור

ועדת הכספים דחתה היום (ב') בשנית, את ההצבעה על הצעת חוק שנועדה לתמרץ בעלי דירות שמוציאים אותן למכירה לעשות זאת בפרק זמן קצר, על-מנת להגדיל את היצע הדירות למכירה. מהלך חקיקתי זה, הינו חלק מצעדים נוספים שהממשלה מקדמת על-מנת להתמודד עם מצוקת הדיור. לטענת אנשי האוצר, מוכרי דירות רבים, ביניהם משפרי דירות רבים, מחזיקים בדירותיהם למשך תקופות ארוכות, לעיתים על-מנת לנצל את מלוא התקופה המזכה בפטור ממס שבח, שכיום עומדת על 24 חודשים. הצעת החוק הנוכחית מקצרת בחצי את תקופת הפטור ל- 12 חודשים וזאת מתוך כוונה לעודד את בעלי אותן דירות להשלים את מכירתן בהקדם האפשרי. חברי האופוזיציה בוועדת הכספים מתחו ביקורת קשה על הצעת החוק וטענו כי תפגע קשות באזרחים רבים ובמיוחד במשפרי דיור שמתקשים למכור את דירותיהם בשל מיקום בעייתי או בשל בעיות אחרות. הללו, כך טוענים חברי הכנסת, יספגו הן מס רכישה מוגדל של 8%, עליו הוחלט בחודשים האחרונים והן מהפסד של 25% שישלמו כמס. 

הודעת הכנסת מיום 29.2.16