מדריך מע"מ לעוסק החדש

רשות המסים פרסמה מדריך מע"מ לעוסק החדש, ובו  מידע ראשוני וכללי בלבד ליחיד, לשותפות או לחברה, שעומדים לבצע פעילות עסקית, כגון: מכירת נכס, טובין או מקרקעין, או מתן שירות – ונדרשים להירשם כעוסק במשרד מע"מ האזורי. האמור במדריך בעניין עסקאות חל על עסקאות המבוצעות מחוץ לאילת. לגבי עסקאות המבוצעות באילת או עם גופים באילת, יש לעיין במדריך אזור סחר חופשי אילת או לפנות למשרד מע''מ ואס''ח באילת לשם קבלת ייעוץ והדרכה.