ועדת חוקה חוק ומשפט אישרה לקריאה שניה ושלישית הצעת חוק לפיה עבריין מס כבד ייחשב מלבין הון

ועדה החוקה, חוק ומשפט של הכנסת אישרה הערב את הצעת החוק להעמקת גביית המסים ולהגברת האכיפה לקריאה שניה ושלישית.  עפ"י הצעת החוק, עבריין מס כבד ייחשב כ"מלבין הון". עבריין מס כבד הוא מי ששמיט הכנסה בסך 1 מליון ש"ח בשנה או 2.5 מליוני ש"ח ב-4 שנים, מי שהעלים ולא שילם מע"מ של 170,000 ש"ח בשנה או 480,000 ש"ח ב-4 שנים, מי שהשמיט שווי רכישה של 1.5 מליוני ש"ח ומעלה או במידה ועסקה לא דווחה או היה דיווח כוזב על זכות בעלים, ושווי הנכס הוא מעל סכום מסויים.

חברי הוועדה סברו כי יש מקום לערוך תיקונים ושינויים בהצעת החוק, באופן שיוביל ליצירת הסדר מידתי ומאוזן. סוכם שתוגש בקשת רביזיה על ההצבעה, על מנת לאפשר תיאום בין נציגי משרד המשפטים לייעוץ המשפטי של הוועדה על הניסוחים האחרונים של הצעת החוק, ברוח הדיון שנערך. עוד סוכם, כי היועץ המשפטי לממשלה או פרקליט המדינה יוציאו הנחיות ליישום אכיפת החוק לשימוש הראוי בסמכויות החילוט הזמניות ולאחר הרשעה. תוך מניעת מצב שבו החילוט הזמני יפעיל לחץ לא מידתי על חשוד / נאשם. וכן התחשבות באפשרות של החשוד / הנאשם להמשיך ולנהל את חייו ועסקיו באופן תקין, ככל הניתן. הוחלט להוסיף להצעת החוק חובת דיווח של רשות המסים על מספר החקירות, ההרשעות והעונשים שנגזרו על מורשעים בעוון הלבנת הון כהצעת החוק. תחולת החוק תידחה בחצי שנה ובתקופה זו יתאפשר גילוי מרצון של מעלימי מס שיזכו לחסינות מפני העמדה לדין.

הודעת הכנסת מיום 20.3.16  

הודעת רשות המסים מיום 21.3.16