ועדת הכספים אישרה הצעת חוק המגבילה הפטור ממס שבח למשפרי דיור לתקופה של 18 במקום 24 חודשים

ועדת הכספים אישרה אתמול (ב') לקריאה שנייה ושלישית, הצעת חוק, לפיה תקופת הפטור ממס השבח במכירת דירה לאחר רכישת דירה אחרת תקוצר מ-24 חודשים ל-18 חודשים בלבד. כוונת האוצר היא ליצור תמריץ בקרב רוכשי דירות חדשות שבבעלותם דירה קודמת אותה בכוונתם למכור, לקדם ולעשות זאת מהר ככל האפשר, ובכך להגדיל את היצע הדירות. מלכתחילה הציע האוצר לקצר את פרק הזמן ל-12 חודשים, אלא שכמעט כל חברי ועדת הכספים התנגדו לכך והתקבלה פשרה של 18 חודשים. תחילת החוק: 1 במאי 2016 והוא יהיה בתוקף על 2021. החוק יחול כהוראת שעה בלבד לתקופה של 5 שנים בין השנים 2016 עד 2021. תהיה השוואה של פרק הזמן הזה של 24 חודשים גם לעניין מס רכישה. מכירה לאחר תקופת הפטור משמעה חיוב במס שבח של הדירה הנמכרת ובחינה מחודשת של החיוב במס רכישה של הדירה הנרכשת כדירה שאינה דירה יחידה.

הודעת הכנסת מיום 29.3.16