טפסי מיסוי מקרקעין חדשים (מש"חים) באתר האנטרנט של רשות המסים:

טופס 7000 הצהרה על מכירה ורכישת דירת מגורים מזכה שאינה כוללת זכויות בנייה קיימות או צפויות ומבוקש בגינה פטור. 

טופס 7000ב-הצהרה על מכירה ורכישת זכות במקרקעין שהריווח ניתן לשומת מס הכנסה ומבוקש פטור לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין. לשימוש בעת רכישת דירת מגורים מיום 1.5.2016 ואילך.

טופס 7002 הצהרה על מכירה ורכישת זכות במקרקעין/על פעולה באיגוד מקרקעין. לשימוש בעת רכישת דירת מגורים מיום 1.5.2016 ואילך.

טופס מסמ"ק 2988 תצהיר לצורך בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין מכירת דירת מגורים מזכה.

טפסי מיסוי מקרקעין