הפקת קבצי בית משותף באופן מקוון

שירות חדש באגף לרישום והסדר מקרקעין: הזמנת מסמכים סרוקים מתיק בית משותף באופן מקוון.

הפקת קבצי בית משותף באופן מקוון