ערב עיון "דגשים ברכישת דירה מקבלן"

במסגרת ערב עיון של מחוז מרכז של לשכת עוה"ד, הרצה עו"ד ורו"ח פיני גלעד על "דגשים ברכישה מקבלן". בהרצאה נסקרו הוראות חוק המכר (דירות) וחוק המכר (דירות)(הבטחת השקעות ל רוכשי דירות) לרבות התיקונים האחרונים. 

בין נושאי הסקירה: שמירת זכויות; תחולה/הגדרות; חובת הצירוף לחוזה מכר; אי התאמה; תקופת הבדק; הודעה על אי התאמה; זכות תיקון אי התאמה; פיצוי בשל איחור במסירה; שיעור מרבי של ריבית פיגורים; תקנון בבית משותף; קביעת מתחזק; רישום זכויות; הגבלת גובה הוצאות משפטיות ותשלומן;  תלונה לפי חוק רישום קבלנים;  הבטחת כספי קונה (לרבות בדירה על מקרקעי ישראל); חובת ידוע בכתב ומראש; החרגה מהבטחונות של המוכר למוסד פיננסי מלווה; תשלום הוצאות ע"י המוכר; ליווי פיננסי והסדר שוברים; חובות מוסד פיננסי שנתן הלוואה לרכישת הדירה; ממונה ניהול רישום ובירור פניות הציבור.

לסיכום, ניתנה רשימת הבדיקות הנדרשת ברכישת דירה ודגשים בבדיקת חוזר המכר.