פורסמו תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה

ביום 17.7.17 ייכנס לתוקף החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), המחייב נסיון גישור (בדרך של הגשת בקשה ליישוב סכסוך) טרם הגשת תובענה. החוק חל על על בני זוג, הורים וילדיהם בענייני נישואין וגירושין; יחסי ממון למעט בענייני ירושה; מזונות או מדור; אבהות/אמהות; כל עניין הנוגע לילדה או לילד לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות למעט לפי חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים). חובת נסיון הגישור אינה חלה הליכים לפי חוק למניעת אלימות במשפחה; הליכים לפי החוק למניעת הטרדה מאיימת או הליכים שבהם המדינה היא צד לסכסוך המשפחתי. ביום 12.7.16 פורסמו התקנות הנדרשות לביצועו של החוק ובהן טפסים, הוראות לעניין המצאת הבקשה ליישוב סכסוך והזמנה לפגישות מהו"ת; אי התייצבות; פגישות מהו"ת בתקופת עיכוב הליכים; חסיון;בחינה והמלצה על דרכים ליישוב הסכסוך בהסכמה; הודעות הצדדים; סעדים זמניים לשמירת מצב קיים או עיכוב יציאה מהארץ; סעד דחוף וקיצור תקופת עיכוב הליכים או הארכתה. 

תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשע"ו-2016.