רשות המסים השיגה את רשימת הישראלים שהחזיקו חשבונות בנק ב-HSBC שוויץ

לאחר מו"מ של כשנה וחצי, קיבלה רשות המסים מצרפת מידע הכולל למעלה מ-8,000 ישראלים, שהחזיקו חשבונות בנק ב-HSBC שוויץ (ככל הנראה בשנים 1997-2007), תכתובות, הפקדות ויתרות. רשימה זו מצטרפת לרשימות נוספות שהגיעו לידיה כמו רשימת לקוחות UBS, רשימת פנמה ועוד.

בשלב ראשון, הצפוי לארוך מספר חודשים, רשות המסים תבחן ותמיין את החומר ותשווה אותו לדיווחים של אותם ישראלים לרשות המסים בישראל. בתהליך יזוהו לקוחות שכללו דיווח על החשבונות וכן אלו שדווחו על החשבון במסגרת הליך הגילוי מרצון (שכידוע תקף כרגע עד ליום 31.12.16).

בשלב זה קשה עדיין להעריך את ההשלכות הצפויות. זאת בשל הליכי גילוי מרצון, שננקטו ע"י חלק מהישראלים, ובשל כך שאף אם נעברו עבירות מס, הרי שעל הלא חמורות שאינן מעורבות בפשיעה חלה התיישנות לאחר 10 שנים.