גם תאגיד זכאי לפיצוי ללא הוכחת נזק

ביהמ"ש העליון הכריע וקבע הלכה מחייבת, שאף ללא הוכחת נזק ניתן לפצות תאגיד על לשון הרע שפורסמה נגדו. גובה הפצוי, שניתן לפסוק ללא הוכחת נזק, הוא 50,000 ₪ (נכון ל-9/98 וכיום כ-70,000 ש"ח), ובמקרים שהוכחה כוונה לפגוע.

רע"א 2015/15 פלבסקי נ' חברת מקור הפורמייקה בע"מ