הפטור ממס שבח הורחב גם לזכויות התב"עיות

במסגרת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית שפורסם ביום 21.8.16 נכלל תיקון 88 לחוק מיסוי מקרקעין המחיל את הפטור ממס (ובהתאם ליתר תנאיו), על זכויות הבניה קיימות מכח התב"עות שבתוקף ולא רק על זכויות הבניה מכח תמ"א 38.  תיקון זה רלבנטי במיוחד לתמ"א 38/2 (הריסה ובניה). התיקון יחול על עסקאות שיום המכירה בהן יהיה לאחר פרסום החוק. יום המכירה בעסקאות תמ"א 38 - מועד התקיימות תנאי או מימוש האופציה או מתן שירותי בניה/הריסה).