דיווח מקוון מקביל לרשות המסים ולממונה לפי חוק המכר דירות

יישום חדש מאפשר לדווח על מכירת דירה חדשה לממונה לפי חוק המכר דירות מתוך הליך שליחת הצהרה מקוונת לרשות המסים. הנתונים המשותפים לשתי ההצהרות יועברו באופן אוטומטי ובמקביל יפתח עמוד מקוון מתוך אתר משרד השיכון, ובו ישלים המדווח פרטים נוספים הדרושים לממונה על חוק המכר.