זכות יוצרים ביצירת אדריכל/מעצב פנים

לאדריכלים ומעצבי הפנים. טוב לדעת וחשוב לרענן ולעדכן את נוסח חוזה ההתקשרות בסוגיה זו ובסוגיות רבות אחרות.  "סקיצה ראשונית" של מבנה או עיצוב פנים מבנה תחשב כיצירה מוגנת על פי חוק זכות יוצרים רק אם יוכח גם מוטיב המקוריות והאומנותיות בבסיסה, ורק אז תקום זכות מוסרית בגינה. בנסיבות המקרה, סקיצות ראשוניות למיקום חלקים פונקציונליים של מבנה (להבדיל מהעיצוב של אותם חלקים), אינן ראויות להגנה של חוק זכויות יוצרים, ולכן גם לא קיימת זכות מוסרית בגינן. עם זאת, אי מתן קרדיט לתרומה לפרוייקט הייתה הפרה של חוזה האדריכל ובגין כך נפסק פיצוי.

ת"א (ת"א) 10097-07-13 ססיליה קידר נ' האונ' העברית י-ם