איזון משאבים של כושר השתכרות ונכסי קריירה

"כושר השתכרות"/"נכסי קריירה" - אחד הנושאים "החמים" בתחום, אינו מוסדר במלואו בחקיקה. אי אחידות בערכאות השונות ביחס למהות וביחס ליישום, מביאה לעיתים לחוסר ודאות. כדאי להתייחס ולהתמודד עם הנושא כבר בשלב הסכם יחסי הממון, לאורך הדרך ולמצער בעת ניהול המשבר.