"מטבעות וירטואלים" אינם "מטבעות" לצרכי חוקי המס

בהתאם לטיוטת חוזר מקצועי של רשות המסים, ביטקוין (לייטקוין וכו') אינו "מטבע" ישראלי או "מטבע חוץ" מבחינת חוקי המס בישראל אלא "נכס" לצרכי פקודת מ"ה כך שרווח ממכירתו כפוף למס רווחי הון, ואם מדובר בעסק אז במס הכנסה פירותי. אם נמכר נכס או שירות תמורת ביטקוין מדובר בעסקת חליפין.

לצרכי מע"מ מדובר ב"טובין" אשר מכירתו עשויה להתחייב במע"מ אם מדובר בעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי או במידה והסחר, השיווק או הכרייה הם עסק.

טיוטת חוזר מקצועי